Top
EN | TR

Elektrik Üretim AŞ`ye Ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile Bu Santraller Tarafından Kullanılan Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İmzalanmıştır

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/12/2017 tarihli ve 2017/120 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 1.276.000.000 ₺ bedelle 49 yıl için özelleştirilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İdaremiz, Elektrik Üretim A.Ş. ve ÖYK tarafından devrin yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri doğrultusunda kurulan Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. arasında 09/03/2018 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 770