Top
EN | TR

Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Kayıtlı Bolu İli Merkez İlçesi Karaköy Mahallesi 243-249-250-251-985-1404-1406 Nolu Parsellerde Bulunan Taşınmazların Satış Sözleşmesi İmzalandı

Bolu ili, Merkez ilçesi, Karaköy Mahallesi 243, 249, 250, 251, 985, 1404, 1406 no.lu parsellerdeki toplam 42.446,00. m2 yüzölçümlü taşınmazın 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Girişim Yatırım Grubu Ortak Girişim Grubuna satışına karar verilmiştir. Girişim Yatırım Grubu Ortak Girişim Grubunun İhale Şartnamesi çerçevesinde kurmuş olduğu Odak Ankara Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 13/07/2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 441