Top
EN | TR

Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Ankara İli Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi 113168 ada 3 parseldeki Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalandı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar Mahallesi 113168 ada, 3 parseldeki 500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi neticesinde, İdaremizin 13.06.2017 tarihli, 2017/ÖİB-K-55 sayılı Kararı ile satışına karar verilmiş olup İdaremiz ile Alıcılar arasında 17.07.2017 tarihinde  Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 667