Top
EN | TR

Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Ankara Gölbaşı İlçesi Subaşı Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış Sözleşmesi İmzalandı

Resmi Gazetenin 17/05/2017 tarihli ve 30069 sayılı nüshasında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/05/2017 tarihli ve 2017/ÖIB-K-47/52 sayılı Kararları ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlardan;

-     Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mah. 119727 ada 12 no.lu parselde bulunan taşınmazın İhale Ilanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde Ümit KOCA (Alıcı)` ya 64.750 (Altmışdörtbinyediyüzelli) TL bedelle,

-     Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Subaşı (Kötek) Mah. 119713 ada 6 no.lu parselde bulunan taşınmazın İhale ilanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde Ümit KOCA (Alıcı)` ya 63.000 (Altmışüçbin) TL bedelle,

satılmalarma karar verilmiş olup, Alıcı ile İdaremiz arasında 01/06/2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 499