Top
EN | TR

Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Ankara Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 112213 Ada 5 Parselde Bulunan Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalandı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi 112213 ada, 5 parseldeki 1.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi neticesinde, İdaremizin 14.06.2017 tarihli, 2017/ÖİB-K-67 sayılı Kararı ile satışına karar verilmiş olup İdaremiz ile Alıcılar arasında 14.08.2017 tarihinde  Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 1016