Top
EN | TR

Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Ankara İli Gölbaşı İlçesi Virancık İmar Mahallesi 112648 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın Satış Sözleşmesi imzalandı

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın Satış İhalesinde 805.000 (Sekizyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sebahattin ÇAKIR ile 21/07/2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.      

 

Toplam Sayfa Gösterimi: 955