Top
EN | TR

Muğla İli Bodrum İlçesi Gökçebel Mahallesi 550 Ada 3 No`lu Parsel Yer Alan Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi, 550  ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 3.870,00 m² ile 21 no.lu parselde kayıtlı 3.519,35 m² yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde, özelleştirilmesi ihalesinde 2.800.000.- (ikimilyonsekizyüzbin) Türk Lirası ile en yüksek teklifi veren ANKAPET Gayrimenkul San. Ve Tic. A.Ş. ile 20.06.2018 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Toplam Sayfa Gösterimi: 537