Top
EN | TR

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ Sermayesinde Bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ’ye ait iştirak hissesinin Hisse Satış Sözleşmesi imzalandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04/10/2013 tarihli ve 2013/168 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak stratejisi belirlenen Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. sermayesinde bulunan %0,003 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş. ye ait iştirak hissesinin “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik “Hisse Satış Sözleşmesi” 07.06.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 263