Top
EN | TR

Yenice Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Kılıç Enerji Üretim AŞ ile İhale Şartnamesi Hükümleri Çerçevesinde İmzalanmıştır

Yenice Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi,  130.300.000 (yüzotuzmilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kılıç Enerji Üretim A.Ş. ile İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde 15.12.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 518