Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

 ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK-KULLANIM TABLOSU 

 

 

 

 

Tablo:1 KAYNAKLAR  1986-ARALIK 2018               ABD DOLARI
                     
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                     
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ            39.651.886.066         1.517.732.682          3.396.586.476           6.709.311.481         5.991.776.587           4.366.260.836           3.007.699.107           1.323.212.170           1.336.068.743                      67.300.534.148   
                     
TEMETTÜ GELİRLERİ              4.239.565.375             161.435.294              123.339.565              171.215.427               63.572.954                37.844.783                60.511.138                47.324.889                      222.963    4.905.032.388
                     
                     
FAİZ GELİRLERİ                 792.935.787               14.190.290                19.786.254                 22.924.292               21.367.976                27.247.259                21.816.529                   5.538.691                   4.424.771                           930.231.849   
                     
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ                    57.984.908             261.031.727              127.184.318                   3.573.416               13.813.027                31.328.965                22.408.581                      159.010                   1.012.527    518.496.479
                     
ŞARTNAME GELİRLERİ                    20.217.497                 1.749.217                  2.703.135                   2.001.473                 1.121.063                   1.348.676                      784.451                      602.127                      557.317                              31.084.956   
                     
DİĞER GELİRLER                    71.226.173               62.529.296                11.895.902                   1.522.680               53.914.332                   2.906.943                15.363.847                   2.188.423                   3.037.102    224.584.698
                     
TOPLAM GELİRLER            44.833.815.806         2.018.668.506          3.681.495.650           6.910.548.769         6.145.565.939           4.466.937.462           3.128.583.653           1.379.025.310           1.345.323.423    73.909.964.518
                            ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK-KULLANIM TABLOSU           
                     
Tablo:1 KAYNAKLAR  1986-EYLÜL 2018               ABD DOLARI
                     
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                     
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ            39.651.886.066         1.517.732.682          3.396.586.476           6.709.311.481         5.991.776.587           4.366.260.836           3.007.699.107           1.323.212.170           1.030.575.093                      66.995.040.498   
                     
TEMETTÜ GELİRLERİ              4.239.565.375             161.435.294              123.339.565              171.215.427               63.572.954                37.844.783                60.511.138                47.324.889                           6.977    4.904.816.402
                     
                     
FAİZ GELİRLERİ                 792.935.787               14.190.290                19.786.254                 22.924.292               21.367.976                27.247.259                21.816.529                   5.538.691                   4.219.337                           930.026.415   
                     
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ                    57.984.908             261.031.727              127.184.318                   3.573.416               13.813.027                31.328.965                22.408.581                      159.010                      718.877    518.202.829
                     
ŞARTNAME GELİRLERİ                    20.217.497                 1.749.217                  2.703.135                   2.001.473                 1.121.063                   1.348.676                      784.451                      602.127                      542.110                              31.069.749   
                     
DİĞER GELİRLER                    71.226.173               62.529.296                11.895.902                   1.522.680               53.914.332                   2.906.943                15.363.847                   2.188.423                   2.174.106    223.721.702
                     
TOPLAM GELİRLER            44.833.815.806         2.018.668.506          3.681.495.650           6.910.548.769         6.145.565.939           4.466.937.462           3.128.583.653           1.379.025.310           1.038.236.500    73.602.877.595
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Tablo:2 KULLANIMLAR  1986-EYLÜL 2018               ABD DOLARI
                     
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                     
HAZİNEYE AKTARIMLAR            29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091              940.210.104                      49.453.800.253   
                     
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR              1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346                18.899.211    3.978.089.412
                     
İSTİHDAM ÖDEMELERİ                 471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453                   2.873.956                           568.651.854   
                     
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ                 182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638                   1.347.160    222.309.195
                     
DİĞER GİDERLER                 219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106                15.160.103                           315.344.945   
                     
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ              6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190                   3.561.723    8.540.103.946
                     
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*)              2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                      180.064                        7.315.718.667   
                     
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR                 122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888                   6.144.636    197.776.236
                     
TOPLAM GİDERLER            41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529           8.782.770.564         7.053.769.580           2.415.495.304           3.872.739.219           2.589.369.040              988.376.957                      70.591.794.508   

 

 

 

 

Tablo:2 KULLANIMLAR  1986-ARALIK 2018               ABD DOLARI
                     
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                     
HAZİNEYE AKTARIMLAR            29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091           1.157.844.138                      49.671.434.287   
                     
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR              1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346                19.319.414    3.978.509.615
                     
İSTİHDAM ÖDEMELERİ                 471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453                   4.974.347                           570.752.245   
                     
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ                 182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638                   1.621.761    222.583.796
                     
DİĞER GİDERLER                 219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106                16.075.873                           316.260.715   
                     
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ              6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190                28.591.582    8.565.133.805
                     
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*)              2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                28.489.963                        7.344.028.566   
                     
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR                 122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888                   6.990.417    198.622.017
                     
TOPLAM GİDERLER            41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529           8.782.770.564         7.053.769.580           2.415.495.304           3.872.739.219           2.589.369.040           1.263.907.495                      70.867.325.046   

 

AÇIKLAMALAR:

1-Kullanımlar tablosunda bulunan "Sermaye Ödemeleri" ve "Borç Ödemeleri" kalemleri kaynağın ilk aktarım cinsi itibariyle yer almış olup, bilahare yapılan sermaye mahsuplarını içermemektedir.

2-Borçlanmalar(ticari bankalar, kapsam içi kuruluşlar, tahvil ve Hazine kredileri) ile borç geri ödemeleri(anapara+faiz) ve Fon bakiyeleri rakamlara dahil değildir.

3-Rakamlar Nakit Giriş ve Çıkış rakamlarıdır.

 

Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 4379