Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK KULLANIM TABLOSU

 

Tablo 1

KAYNAKLAR  1986-EKİM 2017


              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ           39.651.886.066         1.517.732.682         3.396.586.476         6.709.311.481          5.991.776.587         4.366.260.836         3.007.699.107            923.656.906         65.564.910.141   
TEMETTÜ GELİRLERİ                4.239.565.375               161.435.294               123.339.565               171.215.427                  63.572.954                 37.844.783                 60.511.138                 47.289.048    4.904.773.584
FAİZ GELİRLERİ                 792.935.787               14.190.290               19.786.254               22.924.292                21.367.976              27.247.259               21.816.529                 4.252.748               924.521.135   
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ                     57.984.908               261.031.727               127.184.318                   3.573.416                  13.813.027                 31.328.965                 22.408.581                      155.150    517.480.092
ŞARTNAME GELİRLERİ                   20.217.497                 1.749.217                 2.703.135                 2.001.473                  1.121.063                 1.348.676                    784.451                    510.138                 30.435.650   
DİĞER GELİRLER                     71.226.173                 62.529.296                 11.895.902                   1.522.680                  53.914.332                   2.906.943                 15.363.847                   2.068.618    221.427.791
TOPLAM GELİRLER           44.833.815.806         2.018.668.506         3.681.495.650         6.910.548.769          6.145.565.939         4.466.937.462         3.128.583.653            977.932.609    72.163.548.394

 

 

Tablo 2

KULLANIMLAR  1986-EKİM 2017


              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
HAZİNEYE AKTARIMLAR           29.715.477.258         1.341.446.780            825.195.143         4.539.955.773          3.502.118.169         2.304.677.960         3.696.870.975         2.080.958.151         48.006.700.209   
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR                1.594.704.788               214.524.945               187.949.781            1.185.631.450                701.508.158                 35.203.019                 21.392.714                 17.675.352    3.958.590.207
İSTİHDAM ÖDEMELERİ                 471.029.309               17.657.128               10.740.051               30.787.984                18.169.045                 8.076.107                 5.027.821                 3.742.777               565.230.222   
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ                   182.835.197                   4.567.179                   9.477.717                   8.315.489                    4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   2.551.273    220.317.670
DİĞER GİDERLER                 219.114.738               26.682.362                 2.791.173                 2.828.539                  2.758.640                 2.273.267               27.279.017               16.084.430               299.812.166   
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ                6.686.794.988                 72.535.180                 16.968.501                 24.784.478             1.626.570.364                 52.199.930                 51.515.592                   4.724.086    8.536.093.119
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*)             2.624.442.911             609.579.720    -         89.071.321         2.978.746.624          1.187.350.661                               -                 58.065.680    -         29.128.796            7.339.985.479   
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR                   122.675.085                 10.648.747                 10.506.484                 11.720.227                  10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   6.915.298    190.842.010
TOPLAM GİDERLER           41.617.074.274         2.297.642.041            974.557.529         8.782.770.564          7.053.769.580         2.415.495.304         3.872.739.219         2.103.522.571         69.117.571.082   
Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 1192