Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK KULLANIM TABLOSU

 

Tablo 1

KAYNAKLAR  1986-EYLÜL 2017


              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ 39.651.886.066    1.517.732.682    3.396.586.476    6.709.311.481    5.991.776.587    4.366.260.836    3.007.699.107    858.220.821    65.499.474.056   
TEMETTÜ GELİRLERİ 4.239.565.375    161.435.294    123.339.565    171.215.427    63.572.954    37.844.783    60.511.138    47.289.048    4.904.773.584
FAİZ GELİRLERİ 792.935.787    14.190.290    19.786.254    22.924.292    21.367.976    27.247.259    21.816.529    3.866.931    924.135.318   
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ 57.984.908    261.031.727    127.184.318    3.573.416    13.813.027    31.328.965    22.408.581    120.917    517.445.859
ŞARTNAME GELİRLERİ 20.217.497    1.749.217    2.703.135    2.001.473    1.121.063    1.348.676    784.451    403.315    30.328.827   
DİĞER GELİRLER 71.226.173    62.529.296    11.895.902    1.522.680    53.914.332    2.906.943    15.363.847    1.636.230    220.995.403
TOPLAM GELİRLER 44.833.815.806    2.018.668.506    3.681.495.650    6.910.548.769    6.145.565.939    4.466.937.462    3.128.583.653    911.537.262    72.097.153.047

 

Tablo 2

KULLANIMLAR  1986-EYLÜL 2017


              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
HAZİNEYE AKTARIMLAR 29.715.477.258    1.341.446.780    825.195.143    4.539.955.773    3.502.118.169    2.304.677.960    3.696.870.975    2.080.958.151    48.006.700.209   
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR 1.594.704.788    214.524.945    187.949.781    1.185.631.450    701.508.158    35.203.019    21.392.714    13.046.715    3.953.961.570
İSTİHDAM ÖDEMELERİ 471.029.309    17.657.128    10.740.051    30.787.984    18.169.045    8.076.107    5.027.821    3.653.300    565.140.745   
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ 182.835.197    4.567.179    9.477.717    8.315.489    4.802.989    4.613.577    3.154.249    2.039.820    219.806.217
DİĞER GİDERLER 219.114.738    26.682.362    2.791.173    2.828.539    2.758.640    2.273.267    27.279.017    15.965.927    299.693.663   
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ 6.686.794.988    72.535.180    16.968.501    24.784.478    1.626.570.364    52.199.930    51.515.592    4.217.431    8.535.586.464
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*) 2.624.442.911    609.579.720    -  89.071.321    2.978.746.624    1.187.350.661            -      58.065.680    -   29.128.796    7.339.985.479   
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR 122.675.085    10.648.747    10.506.484    11.720.227    10.491.554    8.451.444    9.433.171    6.493.297    190.420.009
TOPLAM GİDERLER 41.617.074.274    2.297.642.041    974.557.529    8.782.770.564    7.053.769.580    2.415.495.304    3.872.739.219    2.097.245.845    69.111.294.356   
Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 733