Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK KULLANIM TABLOSU

 

Tablo 1

KAYNAKLAR  1986-MAYIS 2018              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ            39.651.886.066         1.517.732.682          3.396.586.476           6.709.311.481         5.991.776.587           4.366.260.836           3.007.699.107           1.323.212.170           595.778.342                      66.560.243.747   
TEMETTÜ GELİRLERİ              4.239.565.375             161.435.294              123.339.565              171.215.427               63.572.954                37.844.783                60.511.138                47.324.889                       6.977    4.904.816.402
FAİZ GELİRLERİ                 792.935.787               14.190.290                19.786.254                 22.924.292               21.367.976                27.247.259                21.816.529                   5.538.691               2.638.964                           928.446.042   
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ                    57.984.908             261.031.727              127.184.318                   3.573.416               13.813.027                31.328.965                22.408.581                      159.010                   380.469    517.864.421
ŞARTNAME GELİRLERİ                    20.217.497                 1.749.217                  2.703.135                   2.001.473                 1.121.063                   1.348.676                      784.451                      602.127                   485.346                              31.012.985   
DİĞER GELİRLER                    71.226.173               62.529.296                11.895.902                   1.522.680               53.914.332                   2.906.943                15.363.847                   2.188.423               1.489.915    223.037.511
TOPLAM GELİRLER            44.833.815.806         2.018.668.506          3.681.495.650           6.910.548.769         6.145.565.939           4.466.937.462           3.128.583.653           1.379.025.310           600.780.013    73.165.421.108

 

 

Tablo 2

KULLANIMLAR  1986-MAYIS 2018              ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
HAZİNEYE AKTARIMLAR            29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091           469.004.579                      48.982.594.728   
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR              1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346             14.251.208    3.973.441.409
İSTİHDAM ÖDEMELERİ                 471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453               1.314.090                           567.091.988   
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ                 182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638               1.103.311    222.065.346
DİĞER GİDERLER                 219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106             11.139.041                           311.323.883   
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ              6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190               2.736.182    8.539.278.405
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*)              2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                   180.064                        7.315.718.667   
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR                 122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888               4.361.492    195.993.092
TOPLAM GİDERLER            41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529           8.782.770.564         7.053.769.580           2.415.495.304           3.872.739.219           2.589.369.040           504.089.967                      70.107.507.518   


                          ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK-KULLANIM TABLOSU           
                   
KAYNAKLAR  1986-MART 2018               ABD DOLARI
                   
1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                   
           39.651.886.066         1.517.732.682          3.396.586.476           6.709.311.481         5.991.776.587           4.366.260.836           3.007.699.107           1.323.212.170           184.310.083                      66.148.775.488   
                   
             4.239.565.375             161.435.294              123.339.565              171.215.427               63.572.954                37.844.783                60.511.138                47.324.889                              -      4.904.809.425
                   
                   
                792.935.787               14.190.290                19.786.254                 22.924.292               21.367.976                27.247.259                21.816.529                   5.538.691                   764.761                           926.571.839   
                   
                   57.984.908             261.031.727              127.184.318                   3.573.416               13.813.027                31.328.965                22.408.581                      159.010                   297.892    517.781.844
                   
                   20.217.497                 1.749.217                  2.703.135                   2.001.473                 1.121.063                   1.348.676                      784.451                      602.127                   333.522                              30.861.161   
                   
                   71.226.173               62.529.296                11.895.902                   1.522.680               53.914.332                   2.906.943                15.363.847                   2.188.423               1.476.403    223.023.999
                   
           44.833.815.806         2.018.668.506          3.681.495.650           6.910.548.769         6.145.565.939           4.466.937.462           3.128.583.653           1.379.025.310           187.182.661    72.751.823.756
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
KULLANIMLAR  1986-MART 2018               ABD DOLARI
                   
1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                   
           29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091                              -                        48.513.590.149   
                   
             1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346               8.621.718    3.967.811.919
                   
                471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453               1.095.621                           566.873.519   
                   
                182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638                   761.656    221.723.691
                   
                219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106             10.859.626                           311.044.468   
                   
             6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190               1.575.968    8.538.118.191
                   
             2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                   160.235                        7.315.698.838   
                   
                122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888               2.816.451    194.448.051
                   
           41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529   
Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 3150