Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK KULLANIM TABLOSU

 

Tablo 1

KAYNAKLAR  1986-NİSAN 2018              ABD DOLARI

1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ 39.651.886.066    1.517.732.682    3.396.586.476    6.709.311.481    5.991.776.587    4.366.260.836    3.007.699.107    1.323.212.170    373.623.667    66.338.089.072   
TEMETTÜ GELİRLERİ 4.239.565.375    161.435.294    123.339.565    171.215.427    63.572.954    37.844.783    60.511.138    47.324.889    6.977    4.904.816.402
FAİZ GELİRLERİ 792.935.787    14.190.290    19.786.254    22.924.292    21.367.976    27.247.259    21.816.529    5.538.691    2.006.460    927.813.538   
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ 57.984.908    261.031.727    127.184.318    3.573.416    13.813.027    31.328.965    22.408.581    159.010    355.761    517.839.713
ŞARTNAME GELİRLERİ 20.217.497    1.749.217    2.703.135    2.001.473    1.121.063    1.348.676    784.451    602.127    459.380    30.987.019   
DİĞER GELİRLER 71.226.173    62.529.296    11.895.902    1.522.680    53.914.332    2.906.943    15.363.847    2.188.423    1.050.119    222.597.715
TOPLAM GELİRLER 44.833.815.806    2.018.668.506    3.681.495.650    6.910.548.769    6.145.565.939    4.466.937.462    3.128.583.653    1.379.025.310    377.502.364    72.942.143.459

 

 

Tablo 2

KULLANIMLAR  1986-NİSAN 2018


                ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
HAZİNEYE AKTARIMLAR 29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091           246.256.895                      48.759.847.044   
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR 1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346               8.640.382    3.967.830.583
İSTİHDAM ÖDEMELERİ 471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453               1.190.528                           566.968.426   
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ 182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638                   942.296    221.904.331
DİĞER GİDERLER 219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106             10.867.826                           311.052.668   
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ 6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190               2.007.814    8.538.550.037
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*) 2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                   180.064                        7.315.718.667   
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR 122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888               3.612.336    195.243.936
TOPLAM GİDERLER 41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529           8.782.770.564         7.053.769.580           2.415.495.304           3.872.739.219           2.589.369.040           273.698.141                      69.877.115.692   

                          ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK-KULLANIM TABLOSU           
                   
KAYNAKLAR  1986-MART 2018               ABD DOLARI
                   
1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                   
           39.651.886.066         1.517.732.682          3.396.586.476           6.709.311.481         5.991.776.587           4.366.260.836           3.007.699.107           1.323.212.170           184.310.083                      66.148.775.488   
                   
             4.239.565.375             161.435.294              123.339.565              171.215.427               63.572.954                37.844.783                60.511.138                47.324.889                              -      4.904.809.425
                   
                   
                792.935.787               14.190.290                19.786.254                 22.924.292               21.367.976                27.247.259                21.816.529                   5.538.691                   764.761                           926.571.839   
                   
                   57.984.908             261.031.727              127.184.318                   3.573.416               13.813.027                31.328.965                22.408.581                      159.010                   297.892    517.781.844
                   
                   20.217.497                 1.749.217                  2.703.135                   2.001.473                 1.121.063                   1.348.676                      784.451                      602.127                   333.522                              30.861.161   
                   
                   71.226.173               62.529.296                11.895.902                   1.522.680               53.914.332                   2.906.943                15.363.847                   2.188.423               1.476.403    223.023.999
                   
           44.833.815.806         2.018.668.506          3.681.495.650           6.910.548.769         6.145.565.939           4.466.937.462           3.128.583.653           1.379.025.310           187.182.661    72.751.823.756
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
KULLANIMLAR  1986-MART 2018               ABD DOLARI
                   
1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOPLAM
                   
           29.715.477.258         1.341.446.780              825.195.143           4.539.955.773         3.502.118.169           2.304.677.960           3.696.870.975           2.587.848.091                              -                        48.513.590.149   
                   
             1.594.704.788             214.524.945              187.949.781           1.185.631.450             701.508.158                35.203.019                21.392.714                18.275.346               8.621.718    3.967.811.919
                   
                471.029.309               17.657.128                10.740.051                 30.787.984               18.169.045                   8.076.107                   5.027.821                   4.290.453               1.095.621                           566.873.519   
                   
                182.835.197                 4.567.179                  9.477.717                   8.315.489                 4.802.989                   4.613.577                   3.154.249                   3.195.638                   761.656    221.723.691
                   
                219.114.738               26.682.362                  2.791.173                   2.828.539                 2.758.640                   2.273.267                27.279.017                16.457.106             10.859.626                           311.044.468   
                   
             6.686.794.988               72.535.180                16.968.501                 24.784.478         1.626.570.364                52.199.930                51.515.592                   5.173.190               1.575.968    8.538.118.191
                   
             2.624.442.911             609.579.720    -           89.071.321           2.978.746.624         1.187.350.661                                  -                  58.065.680    -           53.575.672                   160.235                        7.315.698.838   
                   
                122.675.085               10.648.747                10.506.484                 11.720.227               10.491.554                   8.451.444                   9.433.171                   7.704.888               2.816.451    194.448.051
                   
           41.617.074.274         2.297.642.041              974.557.529   
Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 3007