Top
EN | TR

Kaynak Kullanım Tablosu

ÖZELLEŞTİRME FONU KAYNAK KULLANIM TABLOSU

Tablo 1

KAYNAKLAR  1986-MAYIS 2017

                  ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA GELİRLERİ 39.651.886.066 1.517.732.682 3.396.586.476 6.709.311.481 5.991.776.587 4.366.260.836 3.007.699.107 269.977.335 64.911.230.570
TEMETTÜ GELİRLERİ 4.239.565.375 161.435.294 123.339.565 171.215.427 63.572.954 37.844.783 60.511.138 10.346.307 4.867.830.843
FAİZ GELİRLERİ 792.935.787 14.190.290 19.786.254 22.924.292 21.367.976 27.247.259 21.816.529 2.565.067 922.833.454
TEMİNATIN NAKTE ÇEVRİLMESİ 57.984.908 261.031.727 127.184.318 3.573.416 13.813.027 31.328.965 22.408.581 55.571 517.380.513
ŞARTNAME GELİRLERİ 20.217.497 1.749.217 2.703.135 2.001.473 1.121.063 1.348.676 784.451 118.628 30.044.140
DİĞER GELİRLER 71.226.173 62.529.296 11.895.902 1.522.680 53.914.332 2.906.943 15.363.847 942.951 220.302.124
TOPLAM GELİRLER 44.833.815.806 2.018.668.506 3.681.495.650 6.910.548.769 6.145.565.939 4.466.937.462 3.128.583.653 284.005.859 71.469.621.644

 

 

Tablo 2

KULLANIMLAR  1986-MAYIS 2017 

                  ABD DOLARI
  1986-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM
HAZİNEYE AKTARIMLAR 29.715.477.258 1.341.446.780 825.195.143 4.539.955.773 3.502.118.169 2.304.677.960 3.696.870.975 1.486.373.491 47.412.115.549
İLGİLİ KURULUŞLARA AKTARIMLAR 1.594.704.788 214.524.945 187.949.781 1.185.631.450 701.508.158 35.203.019 21.392.714 10.962.212 3.951.877.067
İSTİHDAM ÖDEMELERİ 471.029.309 17.657.128 10.740.051 30.787.984 18.169.045 8.076.107 5.027.821 2.885.337 564.372.782
İLAN-REKLAM-DANIŞMALIK GİDERLERİ 182.835.197 4.567.179 9.477.717 8.315.489 4.802.989 4.613.577 3.154.249 499.530 218.265.927
DİĞER GİDERLER 219.114.738 26.682.362 2.791.173 2.828.539 2.758.640 2.273.267 27.279.017 13.532.506 297.260.242
KURULUŞLARA SERMAYE ÖDEMELERİ 6.686.794.988 72.535.180 16.968.501 24.784.478 1.626.570.364 52.199.930 51.515.592 3.357.102 8.534.726.135
KURULUŞLARA BORÇ ÖDEMELERİ (*) 2.624.442.911 609.579.720 - 89.071.321 2.978.746.624 1.187.350.661 -     58.065.680 - 29.387.060 7.339.727.215
İDARİ BÜTÇEYE AKTARIMLAR 122.675.085 10.648.747 10.506.484 11.720.227 10.491.554 8.451.444 9.433.171 4.059.170 187.985.882
TOPLAM GİDERLER 41.617.074.274 2.297.642.041 974.557.529 8.782.770.564 7.053.769.580 2.415.495.304 3.872.739.219 1.492.282.288 68.506.330.799
Eklenme Tarihi: 22.06.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 152