Top
EN | TR

Türkşeker`e Ait Bazı Fabrikaların Özelleştirilmesi Hakkında Açıklama

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), özelleştirmeye hazırlanmak amacıyla  2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008 yılında ise özelleştirme programına alınmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına gelinmiştir.  Bu kapsamda aşağıda belirtilen 14 fabrikamızın özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılmıştır.

1-      Afyon

8-      Erzurum

2-      Alpullu

9-      Ilgın

3-      Bor

10-  Kastamonu

4-      Burdur

11-  Kırşehir

5-      Çorum

12-  Muş

6-      Elbistan

13-  Turhal

7-      Erzincan

14-  Yozgat

Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde aşağıda yer alan önemli düzenlemeler yapılmıştır.

 

Çalışanların haklarının korunması sağlanmıştır.

Bu çerçevede;

1-      Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Memurlara tanınan imkanlar/seçenekler

-  Diledikleri taktirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir.

-  Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır.

-  Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir.

 

2-      Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Daimi ve Geçici İşçilere tanınan imkanlar/seçenekler

-  Talepleri halinde Emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşekerin diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir.

-  Dileyen İşçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir.

-  Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra Alıcı ile çalışmaya devam edebilecek daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir.

 

Mevcut durumda Türkşeker’e  pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edeceklerdir.

Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır.

 

Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirilmiştir.

Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür.

 

Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur.

Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır.

 

İhale süreçleri tamamen her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

 

Şeker Fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenme Tarihi: 20.02.2018
Toplam Sayfa Gösterimi: 47831