FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 
.
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

.

.

Hoşgeldiniz

 

KURUMSAL

Teşkilat Yapısı

ÖİB'nin Görevleri

Özelleştirme
Prog. Amaçları

Özelleştirme
Prosedürü

Özelleştirmenin
Felsefesi

Yasal Çerçeve

Özelleştirme
Yöntemleri

Mevzuat

 

For English

 
ADRES:

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 432 33 07

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016