FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

 

  4046 sayılı Özelleştirme Yasası

 

 

 

 

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015