FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 
 

bilgiedinme@oib.gov.tr

 ÖNEMLİ UYARI

Sayın İlgililer;

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Başkanlığımız Bilgi Edinme Birimi'ne müracaat ederek bilgi ve belge talebinde bulunan ve bu taleplerine elektronik posta yoluyla cevap verilmesini isteyenlerin, Hotmail ve mynet adreslerine gönderilen bilgi ve belgelerin iletilemediği tespit edilmiştir.

Bilgileri ile başvuru formlarında elektronik cevap verilmesi seçeneğini tercih edenlerin sağlıklı bilgi alabilmeleri açısından Hotmail ve mynet harici elektronik posta adresi bildirmeleri önemle rica olunur.

BAŞVURU FORMLARI (Word Dosyası Olarak)

  Gerçek Kişiler İçin
  Tüzel Kişiler İçin

 

 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004’te yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Bu Kanun’a göre:
• Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
• Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ve tüzelkişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
• Başvurular dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
• Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
• Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

 

T.C Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş, Ankara

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016