FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

TEKEL

Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.nin sigara üretim işi ile ilgili varlıklarının “satış”  ve “mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla açılan İHALEDE SON TEKLİF VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

26.10.2007 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan İhalede son teklif verme tarihi olan 25.01.2008, söz konusu ilanın 8inci maddesine istinaden 18.02.2008 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

 

Ziya Gökalp Cad. No:80  06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel:435 23 47- 435 25 30  Faks:435 29 93

www.oib.gov.tr

ÖZELLEŞTİRME

2008

 
 
 
 
 
 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2008