FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (KEAŞ)

 
ŞİRKET ADI Kemerköy Elektrik Üretim  A.Ş. (KEAŞ)
ŞİRKET ADRESİ Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü PK. 27, 48200 MİLAS/MUĞLA
ŞİRKET TEL. / FAX Santral :(252) 532 26 72-70  Faks    : (252) 532 26 60
GENEL MÜDÜR Ahmet Nuri NAL
FAALİYET ALANI Elektrik enerjisi üretimi yapmak
KAPSAMA ALINMA TARİHİ 13.08.2003  tarih ve 2003/44 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınmıştır.
SERMAYESİ 50 Bin YTL
SERMAYE DAĞILIMI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

% 100

TOPLAM PERSONEL SAYISI 380 (74 memur ve 306 işçi) (12.10.2005 itibariyle)
ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ KEAŞ’ın satış yöntemiyle özelleştirilmesi
ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
NOT Özelleştirme çalışmaları 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi”ne ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülecektir.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2005