FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

 

 

ŞİRKET ADI

Sümer Holding A.Ş.

 

 

ŞİRKET ADRESİ

Çankırı Cad. No:4 Ulus/ Ankara

 

 

ŞİRKET TEL. / FAX

Tel. : 0.312.310 38 30 / Fax: 0.312.309 06 95

 

 

GENEL MÜDÜR

Sezai A. ENSARİ

 

 

FAALİYET ALANI

Tekstil, deri, kundura,halı,kağıt, gübre, kimya, şeker, fosfat

 

 

KAPSAMA ALINMA TARİHİ

Bakanlar Kurulu’nun 11/9/1987 tarihli ve 12184 sayılı Kararı

 

 

PROGRAMA ALINMA TARİHİ

4046 Sayılı Kanunun Geçici 11.maddesi gereğince özelleştirme programına alınmıştır.

 

 

SERMAYESİ (Toplam/Ödenmiş/Kalan) (30/06/2014)

Toplam:2.799.080.000 - TL

Ödenmiş: 2.636.564.125 - TL

Ödenmemiş: 162.515.875- TL

 

 

SERMAYESİ (Toplam/Ödenmiş/Kalan) (30/06/2013)

Toplam: 2.799.080.000 - TL

Ödenmiş: 2.629.564.125 - TL

Ödenmemiş:169.515.875 - TL

 

 

SERMAYE DAĞILIMI

(30/06/2014)

%100 hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait

 

 

NET SATIŞLAR (30/06/2014)

3.575.768,58 - TL

 

 

NET SATIŞLAR (30/06/2013)

3.204.946,87 - TL

 

 

KAR/ZARAR (30/06/2014)

-4.017.001,13 -TL

 

 

KAR/ZARAR (30/06/2013)

-7.331.323,11 - TL

 

 

TOPLAM PERSONEL SAYISI (30/06/2014)

20 memur, 106 sözleşmeli, 60 Daimi işçi

 

 

ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ

Satış, işletme hakkı verilmesi, kiralama ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yönteminden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı kullanılması.

 

 

ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Özelleştirme kapsamına alınan ve Holdinge bağlanan kuruluşların işlemlerini yürütmek

 

 

ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

1986 yılında yürürlüğe giren 3291 sayılı, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül 1987 tarih ve 12184 sayılı kararı gereğince özelleştirilmesine karar verilerek, 8 Aralık 1987 tarih ve 81 sayılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu Kararı ile Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırılan Kuruluş, 16 Temmuz 1993 tarih ve 93/18  sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile bünyesindeki Bankacılık Biriminin Sümerbank A.Ş.ye dönüştürülerek Holding’ten ayrılması ile birlikte, SÜMER  HOLDİNG A.Ş. unvanını almıştır.

Sümer Holding A.Ş. (Holding)’nin özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne kadar; 15 bağlı ortaklık ve şirket, 46 işletme, 44 iştirak hissesi, 1 marka, 3 tesis, 6 yarım kalmış tesis, 390 mağaza, 226 parça bina ve 263 parça arsa özelleştirilmiştir.

 

Ayrıca, özelleştirme programındaki kuruluşlardan; KÖYTEKS A.Ş., AKSANTAŞ, Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş., Türkiye Zirai Donatım A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Sanayii A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. ve Tic. A.Ş., Manisa A.Ş., Bergama A.Ş., Antalya A.Ş., Sidaş ve Sümerbank A.Ş. gibi şirketler Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Holding iştiraklerinin ve markalarının özelleştirilmesini teminen 15/4/2011 tarih, 2573 sayı ile Holdinge yetki verilmiştir.

 

MAZIDAĞI FOSFAT TESİSLERİ:

 

İdare’nin %100 oranındaki hissesine sahip olduğu Holding’e ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin (Tesis) özelleştirilmesi amacıyla 2006, 2007 ve 21/01/2011 tarihlerinde çıkılan ihalelerden sonuç alınamamış, Tesis’in “İşletme Hakkının Verilmesi” ve “Satış” yöntemi olmak üzere iki yöntem birlikte kullanılmak ve “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü uygulanmak suretiyle 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla 21/02/2011 tarihinden itibaren 4. kez ihaleye çıkılmıştır. Gerçekleştirilen ihale sonuçları Karara bağlanmak üzere ÖYK’ya sunulmuş, ÖYK’nın 11.05.2011 tarih ve 2011/47 sayılı Kararına istinaden TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İdaremiz arasında 14.07.2011 tarihinde İşletme Hakkı Devir ve Satış Sözleşmesi imzalanmış ve 28.07.2011 tarihinde Holding ile Alıcı arasında imzalanan Devir Teslim Tutanağı ile Tesis Alıcı’ya devir ve teslim edilerek özelleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

TAŞUCU TAŞINMAZLARI VE TAŞUCU YAT LİMANI

 

Taşucu Liman alanını da kapsayan imar planlarının mahkeme tarafından iptali dikkate alınarak, Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi (İşletme) ve Taşucu Limanı (Liman)’nın birlikte özelleştirilmesi için sürdürülen hazırlıklar çerçevesinde, İşletme ve Limanın kullanımında bulunan taşınmazlara yönelik olarak, Kurulumuzun 22/6/2009 tarih ve 2009/31 sayılı Kararıyla İşletme ve Limanın bulunduğu alanda Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Yat Limanı Alanı, Yat Limanı Hizmet Alanı, Rekreatif Alan, Ağaçlandırılacak Alan ve Park Alanı fonksiyonları önerilmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştır. Bu kapsamda Taşucu Taşınmazları ile Taşucu Yat Limanının özelleştirilmesine yönelik ihale işlemlerine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

 

 

  SÜMER HOLDİNG A.Ş.’ye AİT VARLIKLAR VE İŞTİRAKLER

 Unvan

Bulunduğu İl

Faaliyet Alanı

Taşucu Taşınmazları ve Taşucu Yat Limanı 

Mersin

 

Turizm Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Yat Limanı Alanı, Yat Limanı Hizmet Alanı, Rekreatif Alan, Ağaçlandırılacak Alan ve Park Alanı

 

ŞİRKET

Payı

Bulunduğu İl

Faaliyet  Alanı

Güney Sanayi Tic. İşl. A.Ş.

0,24

Adana

Tekstil

GÜBRETAŞ Gübre Fab.T.A.Ş.

0,14

İstanbul

Gübre Üretimi

T. Petrolleri A.O.

0,00

Ankara

Petrol sanayi

ŞIHSAN Şıhbarak Halı İplik A.Ş.(1)

45,00

Kayseri

Halı ipliği üretimi

Oralgim San. A.Ş. (1)

40,00

Kırşehir

Konfeksiyon üretimi

KİDAŞ Halı İpliği Fab. A.Ş.(1)

10,00

Kırşehir

Halı ipliği üretimi

YİFAŞ Yeşilyurt Tekstil San. A.Ş. (1)

4,19

Malatya

Konfeksiyon üretimi

TÜMAŞ Türk Müh. Müş. Müt.. A.Ş.

49,00

Ankara

Müşavirlik

BEYTAŞ Beydağı Kireç San. Tic. A.Ş. (2)

12,12

Malatya

Kireç üretimi

Türk-Suudi Yatırım Holding A.Ş.

15,00

İstanbul

Finans, yatırım

YERTEKS Tekstil San. Tic. A.Ş. (2)

10,00

Malatya

Tekstil

METAŞ İzmir Metalurji Fab. T.A.Ş. (3)

2,86

İzmir

Metalurji

Borusan Mannesman Boru San. Ve Tic.  A.Ş.

1,35

İzmit

Boru üretimi

T.Kalkınma Bankası A.Ş.

0,00

Ankara

Bankacılık

Security Papers Ltd.

10,00

Karaçi

Banknot kağıdı üretimi

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

0,00

Ankara

Bankacılık

 

(1)  Tasfiye halindedir.

(2)  Faaliyette değildir.

(3)  TMSF tarafından el konulmuştur.

 

 

ÖZELLEŞTİRME

2016

GENEL DAĞILIM

SEKTÖREL

DENİZCİLİK
GIDA
MADENCİLİK
PETROKİMYA
TEKSTİL
ULAŞTIRMA

ENERJİ

LİMANLAR

 

For English

 
 

Sümer Holding A.Ş.

Cankiri Caddesi

No: 2, Ulus/Ankara

Tel: 0(312) 310 38 30

Fax : (312) 311 77 04

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016