FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

 

 

ŞİRKET ADI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

ŞİRKET ADRESİ

Kemankeş Cad.No:47 34425  Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL

ŞİRKET TEL. / FAX

Tel. 0212 251 50 00 (20 hat) Faks: 0212 249 53 91

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür  Mehmet Ali YIĞCI

FAALİYET ALANI

Liman Hizmetleri

KAPSAMA ALINMA TARİHİ

Bakanlar Kurulu’nun 10/08/1993 tarih ve 93/4693 sayılı Kararı

SERMAYESİ

220.948.300.00 TL olup,

131.015.736,92 TL’si ödenmiştir.

(89.932,563,08 ödenmemiş)

SERMAYE DAĞILIMI

% 100 T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Net Satışlar (2015/6 aylık)

13.992.382,88  TL.

Kar / Zarar (2015/6 aylık)

3.301.004,45 TL.Kar

ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ

Varlıkların, işletmelerin, işletme birimleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin ayrı ayrı ve/veya birlikte satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi, işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin biri veya birkaçının ayrı ayrı veya birlikte uygulanması.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 30.06.2015

219 kişi (Kapsam içi: 170 , Kapsam dışı: 49)

ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Limanlar

1997 yılında Tekirdağ, Rize, Ordu, Sinop, Giresun ve Hopa Limanları

1998 yılında Antalya Limanı

2000 yılında Marmaris ve Alanya Limanları

2003 yılında Çeşme, Kuşadası, Trabzon ve Dikili Limanları

30 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmiştir.

T.Gemi Sanayi A.Ş. birleşmesi

14.5.2002 tarihi itibariyle Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona erdirilerek, TDİ ile birleştirilmiştir.

Denizyolları İşletmesi

Denizyolları İşletmesi bünyesindeki M/F Samsun, M/F Ankara Feribotlarıyla M/S Karadeniz Gemisinin müstakil olarak “satış” yöntemi ile özelleştirme ihaleleri 02.12.2004 tarih ve 2004/115 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile onaylanmış olup, 28.12.2004 ve 03.01.2005 tarihlerinde satış sözleşmeleri imzalanmıştır.

İşletme bünyesindeki tüm gemilerin özelleştirme işlemi tamamlanmış olduğundan Denizyolları İşletmesinin halihazırda faaliyeti bulunmamaktadır.

Şehirhatları İşletmesi

ÖYK’nın 31.01.2005 tarih, 2005/03 sayılı ve 07.03.2005 tarih, 2005/31 sayılı Kararları ile TDİ’nin Şehirhatları İşletmesi ve Denizyolları İşletmesine ait İstanbul İli ve Marmara Denizindeki bazı hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetlerinin, bu hizmetlerde kullanılan deniz vasıtalarının, bu hatlarda bulunan iskelerin ve Haliç Tersanesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrine karar vermiştir. Bu çerçevede 31.03.2005 tarihinde devir teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Haliç Tersanesine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan ek protokol ile tersane 3 yıl süreyle TDİ tarafından işletilmiş ve 31.03.2008 tarihinde Belediyeye devredilmiştir.

İşletme bünyesinde kalan son bölge olan Çanakkale İli ve çevresindeki Şehirhatları hizmetlerinin de ÖYK’nın 24.07.2006 tarih ve 2006/60 sayılı Kararı çerçevesinde 15.08.2006 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmesi neticesinde TDİ Şehirhatları İşletmesinin faaliyeti kalmamıştır.

Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Kılavuzluk ve Römorkajlık Hizmetleri 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı ÖYK kararı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 823 personeli ile birlikte devredilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.10.2013 tarih ve 2013/157 sayılı kararı uyarınca İstanbul Salıpazarı Liman Sahası’nın işletme hakkı 30 yıl süre ile Doğuş Holding A.Ş. ye verilmiş olup, liman sahası Şubat 2014 itibariyle anılan firmaya devredilmiştir.

ÖYK’nın 02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı Kararı ile Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkının verilmesine ilişkin Sözleşmesi feshedilmiş ve TDİ tarafından geri alınmıştır.

ÖYK’nın 22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/137 ve 27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı kararları ile onanan Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Beldesi, Güllük Yat Limanı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı çerçevesinde özelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Ordu Limanı’nın  ÖYK’nın 07.04.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı çerçevesinde imzalanan işletme hakkı verilmesine ilişkin sözleşmesi feshedilmiş ve TDİ tarafından geri alınmış,  Bilahare ÖYK’nın 29.12.2014 tarih ve 2014/146  sayılı kararı ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmiştir.

Tekirdag, Çanakkale-Kabatepe ve Kuzu Limanlarının imar planı çalışmaları devam etmektedir.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI TABLOSU

TDİ Özelleştirme Uygulamaları.xls

 

Şirket

Payı %

Bulunduğu İl

Faaliyet Alanı

Bağlı ortaklıkları (1)

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.

51,00

Gazimağusa, KKTC

Navlun ve acentecilik hizmetleri

Şirketin İştirakleri (2)

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

21,26

Mersin

Serbest Bölge işletmeciliği

TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

4,63

Trabzon

Serbest Bölge işletmeciliği

Şirketin Özelleştirilen Limanlardaki İştirak payları

Riport Yatırım Rize Limanı A.Ş.(1)

0,00002

Rize (Gn. Md. İstanbul)

Liman işletmeciliği

Çakıroğlu Giresun Liman İşl. A.Ş. (1)

0,0002

Giresun (Gn. Md. İstanbul)

Liman işletmeciliği

Çakıroğlu Ordu Liman İşl. A.Ş. (1)

0,0002

Ordu (Gn. Md. İstanbul)

Liman işletmeciliği

Çakıroğlu Sinop Liman İşl. A.Ş. (1)

0,0002

Sinop (Gn. Md. İstanbul)

Liman işletmeciliği

Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş. (1)

0,00002

Antalya

Liman işletmeciliği

Alanya Liman İşl. Deniz. Turizm Tic. San. A.Ş.(1)

0,000005

Alanya, Antalya

Liman işletmeciliği

Hopa Park Denizcilik Liman İş. A.Ş.(1)

0,00

Hopa, Artvin

Liman işletmeciliği

Marmaris Liman İşl. A.Ş.(1)

0,000000080

Marmaris, Muğla

Liman işletmeciliği

 (1)Özelleştirme sonrası işletme devir şartları sebebiyle oluşan iştirak payıdır.

 

ÖZELLEŞTİRME

2015

GENEL DAĞILIM

SEKTÖREL

DENİZCİLİK
GIDA
MADENCİLİK
PETROKİMYA
TEKSTİL
ULAŞTIRMA

ENERJİ

LİMANLAR

 

For English

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Kemankeş Cad.No:47 34425  Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL

Tel. 0212 251 50 00 (20 hat)  Faks: 0212 249 53 91

www.tdi.gov.tr

 

Diğer Liman İşletmeleri

 

İzmir Liman İşletmeciliği   

TekirdağLiman İşletmeciliği   

 
 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015