FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

ŞİRKET ADI

tta Gayrimenkul A.Ş.

ŞİRKET ADRESİ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No:4          (06370) A.O.Ç-Etimesgut/ANKARA

ŞİRKET TEL. / FAKS

+90 (312) 211 08 21-24 pbx. Faks: +90 (312) 211 08 27-28 

GENEL MÜDÜR

İbrahim Halil KIRŞAN

FAALİYET ALANI

Taşınır ve taşınmaz mal edinmek, inşa etmek, ettirmek, kiraya vermek veya kiralamak, mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malları satmak, bu mallar üzerinde rehin, ipotek, intifa, ve irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti v.s. ayni, sinai ve ticari haklar tesis etmek ve tesis edilen hakları fekketmek, bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, ticari işletme rehini tesis etmek, Kayak Merkezlerinin İşletilmesi,

KAPSAMA ALINMA TARİHİ

05.02.2001 tarih ve 2001/06 sayılı ÖYK Kararı

SERMAYE DURUMU (01.03.2014)

Şirketin sermayesi 5 milyar TL'dir. (3.615 milyon TL'si ödenmiştir.)

SERMAYE DAĞILIMI

% 100 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

NET SATIŞLAR (31.12.2013)

-15.735 (Bin TL)

DÖNEM  KAR / ZARAR (31.12.2013)

-116.809 (Bin TL)

ESAS FAALİYET KAR / ZARAR (31.12.2013 itibariyle) 

-101.973 (Bin TL)

TOPLAM PERSONEL SAYISI (01.03.2014 itibariyle)

25 Memur, 90 Sözleşmeli Personel, 52 Daimi İşçi, 66 Kapsam Dışı Personel olmak üzere Toplam:233

ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ

ÖYK'nın 05.02.2002 tarihli ve 2002/6 sayılı Kararı ile; TEKEL (tta)'in satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir.

ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

TEKEL'nin bağlı ortaklıkları olan Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ve Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticareti A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu hisselerinin satış yöntemi ile blok olarak özelleştirilmesine ilişkin ilan metinleri 07.06.2003 tarihi itibariyle gazetelerde yayımlanmıştır.

 

05.11.2003 tarihinde yapılan ihale sonrasında, Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin ihalesi, İhale Komisyonu tarafından iptal edilmiş, ÖYK'nın 22.12.2003 tarih ve 2003/85 sayılı Kararı ile Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticareti A.Ş.'nin Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab Ortak Girişim Grubuna 292 milyon ABD Doları bedelle satılmasına Karar verilmiştir.

 

Ortak Girişim Grubunun kurduğu Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.ile İdaremiz arasında 27.02.2004 tarihinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Bu özelleştirme neticesinde Kamu alkol üretimi ve dağıtımı işinden tamamen çekilmiştir.

 Tekel’in bağlı ortaklığı Teka Puro Üretim ve Tic. A.Ş. ve Sigara Sanayii İşletmelerine ait puro markaları ve puro üretimine ilişkin varlıklar için 31 Ekim 2005 tarihinde 1.325.000.- ABD Doları bedelle Che Tütün ve Tütün Mamulleri Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır.

Bu özelleştirme neticesinde Kamu puro üretimi ve dağıtımı işinden tamamen çekilmiştir.

 Tekel’e ait Ankara Bilkent’teki İkiz Kuleler 100 milyon ABD Doları bedelle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a satılmış olup, Alıcıyla 31.12.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

KAYA TUZLALARI

Çankırı Kaya Tuzlası 24.09.2003 tarih ve 2003-ÖİB-K-22 sayılı Karar uyarınca; 750.000.000.000 TL bedel üzerinden ÇAN-KAYA Kaya Tuzu San. Tic. A.Ş.’ne 16.10.2003 tarihli Sözleşme ile devredilmiştir.

Tuzluca Kaya Tuzlası 06.08.2004 tarih ve 2004-ÖİB-K-37 sayılı Karar uyarınca; 425.000 $ bedel üzerinden SÜRKİT Gıda Pet. Üretim İç Dış Tic. A.Ş.’ne 22.09.2004 tarihli Sözleşme ile devredilmiştir.

Sekili Kaya Tuzlası 06.08.2004 tarih ve 2004-ÖİB-K-36 sayılı Karar uyarınca; 617.000 $ bedel üzerinden GÖKAY İnş. Tic. Mad. Ltd. Şti.’ne 23.09.2004 tarihli Sözleşme ile devredilmiştir.

Kristal Tuz A.Ş. ve Kağızman Kaya Tuzlası 02.12.2004 tarih ve 2004-ÖİB-K-45 sayılı Karar uyarınca birlikte özelleştirilerek; 715.000 $ bedel üzerinden Kristal Tuz Madencilik, Petrol, Gıda, Hayvancılık, İnşaat, Tur., San., Tic. A.Ş.’ne 10.02.2005 tarihli Sözleşme ile devredilmiştir.

Bu özelleştirme neticesinde; kamu kaya tuzu üretim ve dağıtım işinden tamamen çekilmiştir.

GÖL TUZLALARI

 Tekel’in işletmeciliğini yaptığı TUZ GÖLÜ sahasında yer alan 3 göl tuzlası; Kaldırım, Kayacık ve Yavşan Tuz İşletmeleri kullanım hakkının devri yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edilmiş olup, Sözleşmeler;

-Kaldırım Tuzlası 26.01.2006 tarihinde 40.700.000$ bedel üzerinden,

-Kayacık Tuzlası 26.01.2006, tarihinde 42.200.000$ bedel üzerinden

-Yavşan Tuzlası 02.03.2006 tarihinde 37.300.000$ bedel üzerinden imzalanarak devredilmiştir.

Bu özelleştirme neticesinde Kamu Göl Tuzlalarında tuz üretimi işinden tamamen çekilmiştir.

DENİZ TUZLALARI

Ayvalık Tuzlası, 24.03.2010-2010/13 tarihli ÖYK Kararı uyarıca, 9.000.000 TL bedelle Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 26.04.2010 tarihli Satış ve Devir Sözleşmesi ile devredilmiştir.

Çamaltı Tuzlası, 24.03.2010-2010/12 tarihli ÖYK Kararı uyarıca, 115.000.000 TL bedelle Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 26.04.2010 tarihli Satış ve Devir Sözleşmesi ile devredilmiştir.

Bu özelleştirme neticesinde; kamu deniz tuzu üretim ve dağıtım işinden de tamamen çekilmiştir.

  TEKEL ve TEKEL’in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. (Şirket)’ne ait sigara üretim işi ile ilgili varlıkların “satış”  ve “mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 26.10.2007 tarihinden itibaren kamuoyuna duyurulmuştur. 3. kez yapılan ihalede son teklif verme tarihi 25.01.2008 olup,

Tekel İhalesine Katılan Teklif Sahipleri:

 

1-    LİMAK İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. - PI TURKEY LLC OGG  (Morgan Stanley Private Investment Fund)

2-    STRAND INVESTMENT S.AR.L

3-    BRITISH AMERICAN TOBACCO Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4-    CVCI-DOĞAN-TÜTSAB OGG

 22 Şubat 2008 Günü yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde İhale sonuçlanmış, En yüksek teklifi 1 Milyar 720 Milyon Dolarla BAT - British American Tobacco vermiştir. İhalede; anılan ihale konusu varlıkların bir bütün halinde British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne “satış" suretiyle özelleştirilmiştir. İhale Sonucu, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/04/2008 tarihli ve 2008/23 sayılı Kararı’yla da onaylanmış ve 24.06.2008 tarihinde imzalanan Devir Sözleşmesi’ni takiben devir teslimler yapılmıştır.

Bu özelleştirme neticesinde Kamu tütün mamulü (sigara) üretimi ve dağıtımı işinden tamamen çekilmiştir.

Yukarıda belirtilen ihale kapsamında TEKEL’in logosu BAT’a devredildiğinden TEKEL mevcut logosu “tta” olarak değiştirilmiştir. Şirket adına kullanılan kısaltma; Şirket Yönetim Kurulunun 23/10/2008 tarih ve 201 sayılı Kararı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/12/2008 tarihli ve 1090 sayılı Olur’u ile yapılan Ana Sözleşme değişikliği uyarınca, “tta” olarak belirlenmiş olup, gerekli prosedür tamamlanmıştır.

 TEKEL ve Sigara Sanayii İşletmeleriü ve Ticareti A.Ş.’ne ait olup pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) üretim işi ile ilgili olan varlıkların (markalar, bir miktar yaprak tütün vb sair varlıkların) özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 18 Nisan 2008 tarihinde yayımlanmıştır.

18.06.2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖİB’nin 13.06.2008 tarihli ve 2008/ÖİB-K-09 sayılı Kararı’na istinaden;

TEKEL SİGARA’ya ait pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) tütünü markalarının özelleştirilmesi sürecinde;

* TEKEL SİGARA’nın sahip olduğu pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) reçeteleri gibi ticari sır niteliğindeki bilgiler ve bunlarla ilgili hak ve yükümlülükleri,

* TEKEL SİGARA’nın pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) tütünü üretimine ait envanter kayıtlarında yer alan makine ve teçhizat, yedek parça, hammadde, yarı mamul ve mamul stokları ile sarf malzemesi nitelikli varlıklar, işletme malzemeleri ve üretim faaliyetinde kullanılan tüketim malzemeleri,

* TEKEL tarafından pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) tütünü üretim işi için satın alınan ve detayları şartname eki listede yer alan 25 (Yirmibeş) ton tütün, 08.10.2008 tarihinde imzalanan Satış Sözleşmesi ile Medtur Gıda Turizm Maden San. ve Tic. A.Ş. –FEM OGG grubu tarafından kurulan Tabac Turc Nargile ve Pipo Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 305.000 ile en yüksek teklif ABD Doları özelleştirme bedeli üzerinden devredilmiştir.

Bu özelleştirme neticesinde, Kamu pipo, kıyılmış tütün ve nargile (tömbeki) tütünü üretimi ve dağıtımı işinden tamamen çekilmiştir.

* ÖYK’nın 2013/01 sayılı kararı doğrultusunda, Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri özelleştirme kapsamına alınmış ve özelleştirme işlemlerinin 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

 

TTA’nın bağlı ortak ve iştiraklerinden;

Ø        Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.’de bulunan % 51 oranındaki (1. ihale iptal ile sonuçlanmıştır),

Ø        Reytek Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunan % 48 oranındaki,

Ø        JTI Central Asia LLP’de bulunan % 20 oranındaki (1.ihale iptal ile sonuçlanmıştır),

hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Adı geçen şirketlerdeki kamu hisselerinin özelleştirme işlemlerinin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ne ait gayrimenkullerin özelleştirme işlemleri devam etmektedir.

NOT :

 

 

Bağlı ortaklıkları

Şirket

tta Gayrimenkul Payı %

Merkez

Faaliyet Alanı

Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti.*

51,00

Lefkoşe, KKTC

Sigara üretimi ve satışı

 

İştirakler

REYTEK Tütün San. ve Tic. A.Ş.

48,00

İzmir

Yaprak tütün üretimi ve satışı

JTI Central Asia

20,00

Shimkent, Kazakistan

Sigara üretimi ve pazarlaması

  tta Gayrimenkul A.Ş.’ye bağlı Ticari Birimler

1- Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri  İşletme                Dairesi Başkanlığı

100,00

Erzurum

2- Diyarbakır İşletme Müdürlüğü

100,00

Diyarbakır

3- İzmir İşletme Müdürlüğü

100,00

İzmir

 

 

ÖZELLEŞTİRME

2016

GENEL DAĞILIM

SEKTÖREL

DENİZCİLİK
GIDA
MADENCİLİK
PETROKİMYA
TEKSTİL
ULAŞTIRMA

ENERJİ

LİMANLAR

 

For English

.
 
Adres:

TEKEL

Genel Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı

No: 27

34277 / Unkapanı

İstanbul/Türkiye

TEL
0(212) 532 89 67
FAKS
0(212) 534 80 14
www.tekel.gov.tr
 
 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016