FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

 

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

 

İçindekiler

 

 

Sayfa

ÖZELLEŞTİRMENİN FELSEFESİ

1

ÖZELLEŞTİRME PROGRAMININ AMAÇLARI

1

YASAL ÇERÇEVE

1

1985-2011 DÖNEMİ UYGULAMALARI

8

        A. Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar

8

        B. Gerçekleştirilen Uygulamalar

10

        C. İhale veya Satış/Devir Prosedürü Devam Eden Kuruluşlar

12

        D. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Özelleştirme Çalışmaları

18

ÖZELLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

21

ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

22

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ SONUCU HİÇ KAMU PAYI KALMAYAN KURULUŞLAR

23

ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA BULUNAN KURULUŞLAR

24

2010 YILI UYGULAMALARI

26

2011 YILI UYGULAMALARI

29

1986-2011 YILI DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ

32

YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ

33

YÖNTEMLER İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ

33

KAYNAKLAR - KULLANIMLAR 

34

BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR

35

HALKA ARZ + BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR

38

HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR

40

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARA AİT TESİS, VARLIK VE İŞTİRAK PAYLARINDAN SATIŞ VEYA DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLENLER

41

YARIM KALMIŞ TESİSLERDEN SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLENLER

57

YARIM KALMIŞ TESİSLERDEN DEFTER DEĞERİ ÜZERİNDEN DEVREDİLENLER

58

 BEDELLİ DEVİR YAPILAN VARLIKLAR

58

BEDELSİZ DEVİR YAPILAN VARLIKLAR

66

KAPATILAN/İŞLETMESİNDEN ÇEKİLİNEN VARLIKLAR

74

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016