FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

1985 - 2016 DÖNEMİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

 

 

Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar

Gerçekleştirilen Uygulamalar

2001 Yılı Uygulamaları

2002 Yılı Uygulamaları

2003 Yılı Uygulamaları

2004 Yılı Uygulamaları

2005 Yılı Uygulamaları

2006 Yılı Uygulamaları

2007 Yılı Uygulamaları

2008 Yılı Uygulamaları

2009 Yılı Uygulamaları

2010 Yılı Uygulamaları

2011 Yılı Uygulamaları

2012 Yılı Uygulamaları

2013 Yılı Uygulamaları

2014 Yılı Uygulamaları

2015 Yılı Uygulamaları

2016 Yılı Uygulamaları

İhale veya Satış/Devir Prosedürü Devam Eden Kuruluşlar

1985 - 2016 Yıllar İtibariyle Özelleştirme İşlemleri

Yöntemler İtibariyle Özelleştirme İşlemleri

1986 - 2016 Kaynak / Kullanım Tablosu

İşgücü Uyum Programı

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2016