FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İhale İlanında Olan Projeler

 

KURULUŞ-TESİS

İlan Tarihi

Son Teklif Verme Tarihi

Muhtelif Taşınmazlar (AYDIN İZMİR ve MUŞ )

20.10.2015

01.12.2015

Bursa Doğalgaz Santrali

15.07.2015

12.02.2016

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali

15.07.2015

29.01.2016

 

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015