FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İhale İlanında Olan Projeler

 

KURULUŞ-TESİS

İlan Tarihi

Son Teklif Verme Tarihi

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Hidroelektrik Santralleri
Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri
Kepez 2 ve Manavgat Hidroelektrik Santralleri
Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri
Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri

 

 

29.07.2015

29.07.2015
29.07.2015
29.07.2015
 
27/10/2015
14/10/2015
10/11/2015
20/11/2015

Bursa Doğalgaz Santrali

15.07.2015

26.11.2015

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali

15.07.2015

20.11.2015

Muhtelif Taşınmazlar (DENİZLİ, ERZURUM ve UŞAK)

09.06.2015

22.10.2015

 

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015