FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

GÜVEN SİGORTA T.A.Ş.

1924 yılında Cumhuriyet yasalarına göre kurulan ilk sigorta şirketlerinden biri olan GÜVEN SİGORTA, 2000 yılında özelleşerek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine devredildi. Güçlü ve geniş bir örgüte sahip dev bir kuruluşun bünyesine katılan GÜVEN SİGORTA, geçmişinden gelen sigortacılık deneyimini farklı bir yönetim anlayışıyla ve yenilenen teknolojik alt yapısıyla birleştirdi.

Bugün GÜVEN SİGORTA, güçlü sermayesinden aldığı destekle, İstanbul'daki Genel Merkezi, Anadolu,Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Bursa Bölge Müdürlükleri, 555 özel acentesi ve K. K. T. C. 'deki sigorta şirketi ile hizmetlerine devam ediyor.

PERSONEL SAYISI

 Özelleştirme Tarihindeki (04.04.2000):  145 (75 Kapsam Dışı + 70 Kapsam İçi)
 Özelleştirme Sonrası (04.04.2003):  161

ACENTA SAYISI VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

. 04.04.2000 04.04.2001 04.04.2002 04.04.2003
Merkez 166 161 104 108
Ankara 60 84 66 90
İzmir 57 73 59 73
Mersin 42 54 69 76
Antalya 52 56 54 61
Samsun 27 32 42 58
Bursa 8 28 39 42
İstanbul Anadolu - - 52 58
TOPLAM 412 488 485 566

PRİM ÜRETİMİ

KAR/ZARAR TABLOSU:

KAR/ZARAR TABLOSU:             (Milyon TL)
  1999   2000   2001   2002
I. Teknik Gelirler              
 - Alınan Primler 10.690.068   17.317.874   28.542.628   45.830.322
 - Alınan Komisyonlar 503.814   710.656   1.405.301   2.940.403

 - Ödenen Tazminatta

Reasürör Payı

2.105.141   3.761.435   1.748.160   3.509.097
 - Devreden Teknik Karşılıklar 4.198.421   7.742.110   9.912.810   10.052.209

 - Ayrılan Teknik

Karşılıklardan Reasürör Payı

5.585.109   2.461.891   3.463.632   4.938.945
 - Diğer Gelirler 1.889.390   2.045.082   1.022.301   627.034
               
Teknik Gelirler Toplamı 24.971.943   34.039.048   46.094.833   67.898.010
               
II. Teknik Giderler              

 - Reasürörlere Devredilen

Primler

2.084.647   3.724.710   7.139.066   12.573.376
 - Ödenen Komisyonlar 1.300.420   2.363.899   3.770.289   6.242.179
 - Ödenen Tazminatlar 8.448.035   12.600.265   13.454.332   20.925.517
 - Ayrılan Teknik Karşılıklar 13.967.300   12.953.739   18.836.200   22.127.289
 - Diğer Giderler 129.394   213.512   292.051   920.540
               
Teknik Giderler Toplamı 25.929.796   31.856.125   43.491.938   62.788.900
               
III. Teknik Kar/Zarar -957.853   2.182.923   2.602.895   5.109.111
               
IV. Genel Giderler (-) 2.093.307   3.982.264   6.239.120   10.861.144
               
V. Mali Gelirler (+) 2.935.225   2.935.356   4.521.866   6.006.171
               
VI. Mali Giderler (-) 479.279   134.014   274.671   144.953
               
DÖNEM KAR / ZARARI -595.214   1.002.001   610.970   109.186

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2013