FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

PETLAS

LASTİK SANAYİİ A.Ş.

 

PERSONEL SAYISI

Özelleştirme Öncesi (08.05.1997)  Özelleştirme Sonrası 2003

1.102 (979 Kapsam içi-123 K.dışı)

471

 

ÜRETİM:

 

NET SATIŞLAR :

 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI YATIRIM HARCAMALARI: (ABD DOLARI)

(1997 - 2000)

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003/4 Ay

Toplam

Arsa ve Arazi 127 19.659 17.521 0 0 5.963 0 43.270
Yer Üstü Düzenleri 0 149.712 58.081 20.120 0 5.200 0 233.113
Binalar 0 2.248 79.310 347.630 0 0 0 429.188
Tesis, Makina ve Teçhizat 0 784.527 2.138.560 1.345.120 170.979 552.826 76.215 5.068.227
Taşıt Araç ve Gereçleri 131.023 141.830 97.046 80.346 9.714 0 5.891 465.850
Döşeme ve Demirbaşlar 38.735 214.797 141.739 168.296 8.807 22.828 12.812 608.014
Diğer 0 35.091 0 0 17.504 44.805 0 97.400

Toplam

169.885 1.347.864 2.532.257 1.961.512 207.004 631.622 94.918 6.945.062

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2013