FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

POAŞ

PETROL OFİSİ A.Ş.

 

PERSONEL SAYISI

Yıllar 21.07.2000 31.12.2001 31.12.2002
İşçi Sayısı 3.822 1.172 1.029

NOT: POAŞ sermayesinde bulunan %51 hissenin özelleştirildiği 21.07.2000 itibariyle toplam 3.822 personelin 1.571'i kapsam dışı, 2.251'i kapsam içi statüde çalışan personeldir.

 

ÜRÜN SATIŞLARI:

ÜRÜN SATIŞLARI:

 

 

 

 

 

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 - Beyaz Ürün  (bin m3)

6.796

5.810

5.768

5.348

6.086

6.465

 - Siyah Ürün  (bin ton)

4.880

4.303

3.422

3.473

2.728

2.069

 - Madeni Yağ  (bin ton)

126

117

98

95

96

101

 

NET SATIŞLAR KAR/ZARAR:

 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI YATIRIM HARCAMALARI:

(21.07.2001-31.12.2002 dönemi)

35,5 milyon ABD Doları

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2013